Nový rok ve znamení změn

Rádi pro Vás připravíme plán na rok 2015. Nabízíme servis plynových spotřebičů,roční kontrolu odběrného plynového zařízení ve smyslu ČSN 386405 včetně seřízení plynových spotřebičů,kontrola těsnosti plynovodu, provozní dokumentace, roční kontrolu kotelen dle vyhlášky 85/78 Sb. Roční kontrolu kotelen dle vyhlášky 91/93 Sb. Dále nabízíme kontroly, revize regulátorů tlaku plynu FISHER, FRANCEL, TARTARINI, a samozřejmě vypracování provozní dokumentace k OPZ – Revizní knihy, Místní provozní řády, Knihy údržby a oprav, provozních deníků

Vit Novák
www.vykomservis.cz