Revize a kontroly

KONTROLY A REVIZE PROVÁDÍME POMOCÍ VLASTNÍCH VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍCH PLOŠIN S PŘÍSTUPEM DO 14 m NAHRADNÍ DÍLY SKLADEM SERVIS DO 24 HODIN JEDNOTNÁ CENA DOPRAVY 2400,– KČ NAD 200KM PO CELÉ ČR

Seznam nabízených úkonů

KONTROLY A REVIZE
  • Servis plynových spotřebičů
  • Roční kontrola odběrné plynového zařízení ve smyslu ČSN 386405 včetně seřízení plynových spotřebičů, kontrola těsnosti plynovodu, provozní dokumentace
  • Roční kontrola kotelen dle vyhlášky 85/78 Sb.
  • Roční kontrola kotelen dle vyhlášky 91/93 Sb.
  • Provozní revize odběrného plynového zařízení ve smyslu vyhlášky 85/78 Sb – 1× za tři roky
Pracovní plošina
KONTROLY A REVIZE KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK
  • Proškolení obsluhy dle vyhlášky 21/79 Sb. – 1× za tři roky
  • Kontroly, revize regulátorů tlaku plynu FISHER, FRANCEL, TARTARINI
  • Kontrola spalinových cest plynových spotřebičů dle NV 91/2010
  • Vypracování provozní dokumentace k OPZ – Revizní knihy, Místní provozní řády, Knihy údržby a oprav, Provozních deníků
  • Prodej náhradních dílů